Badanie Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu

Badanie Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu w ramach prac nad strategi? Klastra (czerwiec 2010)

  • badania ilo?ciowe CAPI
  • badanie fokusowe
  • pe?na wersja raportu