Szkolenia VIVADE

Tematyka:

 • Standardy obs?ugi klienta w handlu i us?ugach
 • Komunikacja interpersonalna i motywowanie
 • Marketing i analizy marketingowe w przedsi?biorstwie
 • Zarz?dzanie wizerunkiem firmy
 • Nowoczesne formy organizacji pracy
 • Zarz?dzanie zmian? w przedsi?biorstwie


Formy szkole?:

 • w grupach 10 osobowych,
 • warsztaty
 • coaching
 • szkolenia dedykowane
 • w wi?kszych grupach tematycznych