Doradztwo VIVADE

Doskonalenie dzia?a? marketingowych:

  • opracowanie programu pozyskania nowych klientów indywidualnych i instytucjonalnych
  • opracowanie programu komunikacji z klientami – w tym standardów obs?ugi klienta
  • opracowanie programu wprowadzenia do oferty nowych produktów
  • opracowanie programu wizerunkowego dla firmy i planu komunikacji PR z otoczeniem gospodarczym i spo?ecznym
  • opracowanie programu monitoringu rynku i planu analiz poziomu zadowolenia klientów

Formy doradztwa:

Oferujemy zarówno projektowanie rozwi?za? – przygotowywanie programów, jak i asyst? bezpo?redni?:

  • poprzez udzia? w naradach operacyjnych
  • poprzez spotkania z pracownikami
  • poprzez realizacj? dzia?a? coachingowych